Monumentenstichting Boarnsterhim
 

Nes Klokkenstoel

Adresgegevens: Kleasterwei 12, 8494 NM  Nes

Kadastrale gegevens: gemeente Akkrum, sectie B, nummer 229

Monumentnummer: 35942

Omschrijving Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed:

Klokkenstoel op omheind kerkhof. Houten klokkenstoel met gezwenkte overhuiving.

Luidklok

In de klokkenstoel hangt een luidklok uit 1950 met een onderdiameter van 90 cm. en een gewicht van 480 kg.

De tekst op de klok luidt:

FIRMA GEBR VAN BERGEN TE MIDWOLDA ME FECIT A.S. 1950|

OER DE DEADEN / GOEDEN, KWEADEN, / BIDT MYN BROUNZEN / LUD FOAR `T LEST: / JOW HAR, GOD, DE / IIV`GE REST

Vertaling uit het Fries:

Over de doden, goeden en kwaden, bidt mijn bronzen geluid voor het laatst: Geef hen, God, de eeuwige rust. 

 

Nes dorp

Nes is een dorp met 1107 inwoners. In het dorp Nes wonen per 1 april 2010 542 vrouwen en 565 mannen. Nes heeft een oude kern en een grote nieuwe woonwijk. In Nes valt het op, dat bijna alle huizen direct aan het water liggen. De 60 meterhoge watertoren van Nes is in het weidse landschap gezichtsbepalend.  In Simmer 2000 is deze watertoren tijdelijk omgebouwd tot lampenkap en is daarom ook te vinden in het Guinnes Book of Records. 

Op een hooggelegen kerkhofterp (waar vroeger een klooster heeft gestaan) vind je binnen de omheinde begraafplaats één van de klokkenstoelen die Friesland nog rijk is. Op het helm-zadeldak van gepotdekselde planken staat een windwijzer. Op de bronzen klok staat een tekst. De in het Fries geschreven tekst heeft als vertaling: “Over de doden, goeden en kwaden, bidt mijn bronzen geluid voor het laatst; Geef hen, God, de eeuwige rust”. De houten klokkenstoel staat ingeschreven in het rijksmonumentenregister. De oude kern van Nes ligt ingeklemd tussen de waterwegen de Boorne en de Nesser Zijlroede. Nes ligt met zijn kern ook aan het centrum van Akkrum. Daarom wordt er ook veel gesproken over Akkrum-Nes. Nes is bekend bij de watersportliefhebbers, daar het ligt aan het begin van de overbekende turfroute in oostelijke richting. 

Geschiedenis

De terp, waarop de klokkenstoel staat, is een overblijfsel van het Nesserklooster. Het klooster is rond 1243 door de Duitse Orde gesticht. De kloosterlingen zijn erg belangrijk voor Nes en omgeving geweest. Het klooster had daar vele gronden in eigendom. Het klooster is aan het begin van de 17e eeuw verdwenen. De kloosterkerk is wel langer blijven bestaan. Toen de kerk ook in verval raakte, is ook deze afgebroken. Het uiterlijk van Nes is mede daardoor in de loop der jaren sterk veranderd. Rond 1606 werd er ook wel gesproken over Nesserbuïen en vanaf 1700 sprak men enkel nog van Nes. Tot Nes behoren ook de buurtschappen Birstum, Bokkum, Pean en Soarremoare. Nes maakte bestuurlijk, tot de gemeentelijke herindeling in 1984, deel uit van de gemeente Utingeradeel en is daarna opgegaan in de nieuwe gemeente Boarnsterhim. Sinds januari 1989 is de officiële naam van het dorp Nes. Nes is een dorp in de gemeente Boarnsterhim, provincie Friesland (Nederland). Hier werd in 1997 een aquaduct en een nieuwe vaarweg van de Boarne naar de Nesser Zijlroute gerealiseerd. Door deze realisatie ontstond er tussen de oude en nieuwe Boarne en de oude kern van Nes een schiereiland. Op dit schiereiland is een nieuwe woonwijk verrezen; wijk Boarnstee met ruim 300 woningen aan het water. Een bekende inwoner van Nes is de in Lippenhuizen geboren voetbaltrainer Foppe de Haan. De succesvolle trainer heeft een verzoek van de Oranje vrouwen ontvangen om ze voor de volgende EK voor te bereiden. Tot juni 2011 staat de succesvolle trainer nog onder contract bij Ajax Cape Town. 

 

Leefbaarheid

Nes is niet alleen bekend om het begin van de turfroute, maar ook andere (vrije)tijdsbestedingen zijn er mogelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld de toeristen er ook in een manage paardrijden. Nes ligt in een mooie natuurlijke omgeving, tussen landerijen en water. Voor de natuurliefhebber zijn er mogelijkheden om te wandelen en te fietsen. Alle noodzakelijke voorzieningen voor levensonderhoud, sport en ontspanning zijn op loop/fietsafstand in Akkrum aanwezig.

(bron: MIDDELPUNT)