Monumentenstichting Boarnsterhim
 

Bestuur

 
Pasfoto Piet D1.png

Piet Dijkstra - voorzitter

Voormalig leidinggevende in diverse functies bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en bij de Provincie Fryslân. Momenteel als voorzitter/ bestuurslid betrokken bij verschillende organisaties op cultureel/ maatschappelijk gebied.  

 
Kees de B12.png

Kees de Boer - secretaris

Voormalig directeur van een bouwbedrijf, werkzaam in midden Friesland. Momenteel bestuurslid van en betrokken bij verschillende maatschappelijke en culturele organisaties.

 


Jan Galama - penningmeester

Voormalig directeur accountantskantoor. Maatschappelijk actief als raadslid en in provinciale, gemeentelijke en plaatselijke verenigingen.

 

Adviseur

 
wigle klein.png

Wigle Pasma - adviseur

Voormalig technisch medewerker Gemeente Boarnsterhim. Heeft in die functie jarenlang zorg gedragen voor de instandhouding van de monumenten.

 

Logo

 

Logo Monumentenstichting Boarnsterhim

Ontwerp: Studio Hettinga vof

Betekenis:

  • “Monumentenstichting” spreekt voor zich. "Boarnsterhim" refereert naar het grondgebied van de  (voormalige) Gemeente Boarnsterhim / alle monumenten bevinden zich in dit gebied.
  • In het logo zijn 8 verschillend gevormde en gekleurde blokjes terug te vinden. Het aantal blokjes komt overeen met de 8 rijksmonumenten die de stichting in eigendom heeft.
  • De verschillende vormen en kleuren geeft de verscheidenheid aan bouwwerken weer.
  • Samen vormen de gekleurde blokjes weer  één geheel in de nieuwe monumentenstichting.
  • Het grote vierkant omcirkelt het gebied waarin de monumentenstichting actief is, namelijk Midden Friesland.
  • In het logo is een “torenvorm”, een wiekenkruis en een religieus (latijns)kruis  herkenbaar en refereert daarmee aan de verschillende objecten  
  • Plaats en kleuren van de monumenten in het logo:
  Basiskleur rond tekst            grijsblauw
  Basiskleur rond logo donkerbruin
      1    Hempenserpoldermolen blauw
      2 Mausoleum okergeel
      3 Klokkenstoel lichtblauw
      4 Toren Aldeboarn zwartbruin
      5 Toren Akkrum bruin
      6 Urinoir Wergea middenbruin
      7 Toren Idaerd lichtbruin
      8 Toren Eagum grijsgroen
  • Binnen de “torenvorm” in het logo vallen de gedenk-luidobjecten, buiten deze vorm vallen urinoir en molen.