Monumentenstichting Boarnsterhim
 

De Monumentenstichting Boarnsterhim heeft het plan om van alle bij haar in bezit zijnde monumenten een brochure met informatie te maken. Op dit moment zijn de folders voor de kerktorens van Akkrum, Aldeboarn, Idaerd, en Eagum, de Klokkenstoel van Nes, de Himpenserpoldermole bij Wergea en het Mausoleum te Akkrum uitgegeven. Als u een brochure, in digitale vorm of de gedrukte uitgave, wilt ontvangen kunt u via ons contactformulier een verzoek daartoe indienen.

 

Nieuws

Himpenserpoldermole lesmolen voor leerling-molenaars

De Himpenserpoldermole is één van de lesmolens waarop het Gild Fryske Mounders de opleiding tot molenaar verzorgt.
Het overdragen van de benodigde kennis en vaardigheden op leerling-molenaars is de kernactiviteit van deze vereniging.
Molenaar worden is een praktijkgebeuren waarin, naast de benodigde theoretisch kennis, vooral de nadruk wordt gelegd op het vertrouwd leren omgaan met een molen.
Op de Himpenserpoldermole biedt molenaar Johannes Vuijk (06-18186151) je drie proeflessen aan om kennis te maken met deze prachtige hobby. Op de website www.molenaarworden.nl is over de opleiding tot molenaar nog veel meer informatie te vinden.

Workshop Schiemanswerk

Niet alleen op een boot kom je veel verschillende lijnen met elk hun eigen functie en eigenschappen tegen. Ook op een molen heb je met touwwerk te maken. Met elk touw kun je weer knopen en/of steken leggen. Toch handig als je een zeil met een touw vast zet die je ook weer gemakkelijk los kan maken. Maar ook het oog wil wat. Een nette takeling is mooier dan een kwast of knoop én beter voor de lijn zelf.

Bij voldoende deelname wil molenaar Johannes Vuijk je alles vertellen over knopen leggen en touwen splitsen. Heb je belangstelling informeer dan via telefoonnummer 06-18186151.

 

Brochure Himpenserpoldermole Wergea