Monumentenstichting Boarnsterhim
 

De Monumentenstichting Boarnsterhim heeft het plan om van alle bij haar in bezit zijnde monumenten een brochure met informatie te maken. Op dit moment zijn de folders voor de kerktorens van Akkrum, Aldeboarn, Idaerd, en Eagum, de Klokkenstoel van Nes, de Himpenserpoldermole bij Wergea en het Mausoleum te Akkrum uitgegeven. Als u een brochure, in digitale vorm of de gedrukte uitgave, wilt ontvangen kunt u via ons contactformulier een verzoek daartoe indienen.

 

Nieuws

Himpenserpoldermole lesmolen voor leerling-molenaars

De Himpenserpoldermole is één van de lesmolens waarop het Gild Fryske Mounders de opleiding tot molenaar verzorgt.
Het overdragen van de benodigde kennis en vaardigheden op leerling-molenaars is de kernactiviteit van deze vereniging.
Molenaar worden is een praktijkgebeuren waarin, naast de benodigde theoretisch kennis, vooral de nadruk wordt gelegd op het vertrouwd leren omgaan met een molen.
Op de Himpenserpoldermole biedt molenaar Johannes Vuijk (06-18186151) je drie proeflessen aan om kennis te maken met deze prachtige hobby. Op de website www.molenaarworden.nl is over de opleiding tot molenaar nog veel meer informatie te vinden.

 

Brochure Himpenserpoldermole Wergea