Monumentenstichting Boarnsterhim
 

Beleid

Met de beleidsnota wil de Monumentenstichting Boarnsterhim uitleg geven over haar activiteiten in de voorbije jaren van haar bestaan en een visie geven op het te voeren beleid in de volgende jaren.

   

Juridisch

In deze alinea zijn opgenomen de Statuten van de Monumentenstichting Boarnsterhim, een recent uittreksel van de inschrijving in het Handelsregister met het UBO opgave document en het stappenplan met betrekking tot de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) 

   

Fiscaal

Hier is, in het kader van de publicatieplicht fondswervende instellingen, opgenomen het standaardformulier voor publicatie van onze gegevens.  

   

Privacy

Opgenomen is de AVG Privacyverklaring welke is opgesteld naar aanleiding van het doorlopen van het stappenplan, opgsteld door de Stichting AVG voor Verenigingen.