Monumentenstichting Boarnsterhim
 
Aftrap HIB Ontvangst Wâldwei

Nieuws

Startnotitie “HEMPENSERMEERPOLDER IN BEELD”

Staatsbosbeheer, eigenaar en beheerder van de Hempensermeerpolder, en de Monumentenstichting Boarnsterhim, eigenaar van de Himpensepoldermole, hebben het initiatief genomen om een verkenning te starten naar de mogelijkheden om de beleving van het unieke gebied "De Hempensermeerpolder" te vergroten. Daartoe is de startnotitie "Hempensermeerpolder in beeld" opgesteld. 

Presentatie programmaplan “HEMPENSERMEERPOLDER IN BEELD”

Na veel voorbereiding en overleg is het nu zover dat het plan om de bekendheid van de unieke droogmakerij “HEMPENSERMEERPOLDER” te verbeteren feestelijk gestart kan worden.
Met deze vooraankondiging wordt u uitgenodigd om op woensdagmiddag 19 april a.s. ook aanwezig te zijn bij de spectaculaire start in restaurant De Wâldwei te Wergea. Wilt u ook de Hempensermeerpolder eens vanuit de lucht bekijken schrijf dan alvast deze datum in uw agenda.

Aftrap ogrammaplan “HEMPENSERMEERPOLDER IN BEELD”

Op 19 april 2017 was de feestelijke aftrap van het programmaplan "Hempensermeerpolder in beeld" en de aanbieding van de aanvraag tot Gemeentelijk Monument. Veel genodigden maakten de spectaculaire start mee.

 

 

       

Film Hempensermeerpolder reportage Omrop Fryslan 24-04-2019

 

Film Hempensermeerpolder Gemeente Leeuwarden 2017