Monumentenstichting Boarnsterhim
 

De Monumentenstichting Boarnsterhim heeft het plan om van alle bij haar in bezit zijnde monumenten een brochure met informatie te maken. Op dit moment zijn de folders voor de kerktorens van Akkrum, Aldeboarn, Idaerd, en Eagum, de Klokkenstoel van Nes, de Himpenserpoldermole bij Wergea en het Mausoleum te Akkrum uitgegeven. Als u een brochure, in digitale vorm of de gedrukte uitgave, wilt ontvangen kunt u via ons contactformulier een verzoek daartoe indienen.

 

Brochure Kerktoren Aldeboarn april 2013

 

Nieuws

De restauratie van de kerktoren is eind 2014 voltooid. Op 20 december 2014 is de toren op feestelijke wijze weer in gebruik genomen.

Van de restauratie en de feestelijkheden heeft beeldend kunstenaar Ardy Proot een filmverslag gemaakt.