Monumentenstichting Boarnsterhim
 

De Monumentenstichting Boarnsterhim heeft het plan om van alle bij haar in bezit zijnde monumenten een brochure met informatie te maken. Op dit moment zijn de folders voor de kerktorens van Akkrum, Aldeboarn, Idaerd, en Eagum, de Klokkenstoel van Nes, de Himpenserpoldermole bij Wergea en het Mausoleum te Akkrum uitgegeven. Als u een brochure, in digitale vorm of de gedrukte uitgave, wilt ontvangen kunt u via ons contactformulier een verzoek daartoe indienen.  

 

Kerktoren Akkrum juli 2018

   

Het mysterie van de gieter van de luidklokken in Akkrum.

December 2023 verscheen er een artikel in het kwartaalblad Luid & Duidelijk met de intrigerende titel Het mysterie van de gieter. De aandacht van de schrijfster Elizabeth Groeneveld, lid van het Utrechts Klokkenluiders Gilde, werd op een fietstocht door Akkrum getrokken door een buiten kerk opgestelde luidklok. Onderstaand is haar artikel opgenomen. 

Het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG) is de vereniging van liefhebbers van Utrechtse luidklokken. Het UKG verzorgt de luidingen op 10 kerktorens en andere luidplekken. Jaarlijks worden door de 90 klokkenluiders handmatig meer dan 1000 luidingen uitgevoerd. Hiernaast heeft de vereniging ruim 800 ‘belangstellende leden’ die de doelstellingen steunen. Zij krijgen viermaal per jaar het verenigingsblad Luid & Duidelijk met een rijke schakering aan artikelen over klokken, torens, luiders, gieters, klokkencultuur en het gilde. Uit dit tijdschrift is het artikel over de onbekende gieter van de klok van Akkrum afkomstig.
Lid worden kan via de website www.klokkenluiders.nl.

   
Afbeelding2.png

Verhalen uit "10 jaar Monumentenstichting Boarnsterhim"

De rol van de kerktoren – Kees de Boer
Tijdens de restauratie van de toren in 2013 werd onder een galmgat aan de noordgevel een rol ontdekt. Voor de ontdekkers was niet duidelijk wat de functie van die rol precies was. Aan de lezers van Middelpunt en Akkrum.net werd de vraag gesteld waarvoor deze rol vroeger werd gebruikt.
Het antwoord kwam al snel, de rol diende om brandweerslangen omhoog te trekken. Tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw moesten de lange brandweerslangen, die van een canvasachtig materiaal waren gemaakt, na gebruik bij een brand of oefening worden gedroogd voordat ze weer konden worden opgerold. In grotere steden werd daarvoor bij de brandweerkazerne een slangentoren gebouwd. In de kleinere dorpen en steden was de kerktoren daarvoor een geschikt gebouw. Ook de kerktoren van Akkrum heeft vele jaren als zodanig dienst gedaan. In de toren klom dan iemand naar de klokkenzolder en gooide door het galmgat één eind van een touw naar beneden dat dan aan de koppeling van een brandweerslang werd geknoopt. De slang werd daarna omhoog getrokken. Om te voorkomen dat het touw over de onderdorpel van het galmgatkozijn zou schuren en de dorpel zou beschadigen is de rol aangebracht. Het touw werd boven aan de klokkenstoel vastgemaakt en op de grond werd het andere eind van de slang aan een paaltje vastgeknoopt. Zo bleven de slangen daar een paar dagen hangen totdat ze droog waren. Uiteindelijk werd ook nog een foto gevonden waarop duidelijk werd hoe de slangen werden opgehangen.